ประวัติ
พลตำรวจตรี ธิติ แสงสว่าง
รอง ผบช.ภ.1 รรท. ผบก.ภ.จว.ชลบุรี
ประวัติ
พันตำรวจเอก อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก เอกภพ อินทวิวัฒน์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก ธนาวุฒิ จงจิระ
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก ชัยณรงค์ บุญด้วง
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


ประวัติ
พันตำรวจเอก กรวัฒน์ หันประดิษฐ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี


Copyright by Chonburi Provincial Police Team.
27/14 ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3826-0990, 0-3827-5576 E-mail: [email protected]